Maritim

Marítim

 

 

El transport per via marítima ha estat tradicionalment el nostre core bussines. Estem fortament implantats  als ports de Barcelona i València, que han esdevingut un potent Hub de comunicacions amb les principals rutes marítimes dels 5 continents.

Som especialistes amb aquest tràfic i per això som capaços de presentar un extens catàleg de serveis que cobreixen totes les necessitats que puguin demanar els nostres clients.

  • Transport de Containers complerts (FCL) y grupatge (LCL) i convemcional d'Importació i Exportació desde/fins a qualsevol Port comercial del Món.

  • Serveis regulars de grupatge LCL, consolidats o desconsolidats als nostres magatzems.

Serveis Regulars de Grupatge d'Exportació (NVOCC)

Serveis Regulars de Grupatge d'Importació

Efficiency Network

Pacific Glogal

World Cargo Alliance

Marca de Garantia

  • Càrrega convencional de qualsevol tonatge i transport d'instalacions i obres claus en mà, així com a tota altre càrrega que per les seves característiques requereixi un tractament especial.

  • Mercaderies Perilloses IMO

  • Transport Combinat Multimodal

  • Servei Porta / Porta a través d'una extensa xarxa de corresponsals

Port de Barcelona 
 

Port de València